Belastingaangiftes

  • Inkomstenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Dividendbelasting;
  • Erfbelasting;
  • Schenkbelasting;
  • Overdrachtsbelasting;

Deskundig advies
Vrijwel dagelijks vinden er ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in het belastingrecht en kunnen u daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van de aangiften. Gezien onze deskundigheid zijn, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving, in staat om een meest optimaal resultaat voor u te verwezenlijken. Hierdoor kunt u niet alleen tijd en inspanning, maar ook belastinggeld besparen.

Werkwijze
Na aanlevering van de benodigde stukken bereiden wij de belastingaangifte voor. We kijken daarbij uiteraard naar een voor u optimale situatie. Vaak signaleren wij aan de hand van de aangifte adviespunten. In overleg met onze belastingadviseur kunt u vervolgens bekijken op welke wijze deze worden uitgevoerd.

Overzicht van onze dienstverlening

Particulieren:
- Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
- Het verzorgen van de aangifte schenkbelasting
- Het verzorgen van de aangifte erfbelasting
- Het verzorgen van de aangifte toeslagen

Ondernemers:
- Het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting
- Het verzorgen van de aangifte Schenkbelasting
- Het verzorgen van de aangifte Erfbelasting
- Het verzorgen van de aangifte Toeslagen
- Voorbereiden van aangiften loonbelasting en omzetbelasting

Directeuren-grootaandeelhouders: - Inkomstenbelasting
- Toeslagen

BV's, NV's (en andere rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen): Vennootschapsbelasting
- Dividendbelasting
- Voorbereiden van aangiften loonbelasting en omzetbelasting